משלבים בינה מלאכותית בקבלת ההחלטות בפוליטיקה

אנו מפתחים יועצים ממוחשבים בפוליטיקה ובתחומים אחרים, הנסמכים על הכללים הלוגיים של מומחים אנושיים ועל חכמת ההמונים.

יועצים ממוחשבים לכולם

היועץ הממוחשב שלנו משלים (ואפילו מחליף) יועצים אנושיים, ומסייע למקבלי ההחלטות ולציבור להבין את השלכות הבחירות שהם מקבלים.

בינה מלאכותית ליצירת ידע חדש

אנו נותנים ביטוי פורמלי לכללי החשיבה של יועצים ופרשנים פוליטיים אנושיים, וכך יוצרים יועץ ממוחשב הנשען על תובנות מההמון ומהמומחים האנושיים.

חכמת ההמונים

אנו אוספים מידע מההמון בשיטות שונות, כולל סקרים וכריית מידע גדול.