SimPOLITICS

לקבלת החלטות נבונה בפוליטיקה

רוצים לדעת מה הציבור חושב על המפלגות בישראל?

מלאו את הסקר הבא על המפלגות, ותיחשפו לנתונים המלאים!

לכניסה לאתר